Wat zijn de contra-indicaties?

Dry needling wordt bij zwangerschap, bij een nieuwe hartklep en oedeem, m.n. lymfe-oedeem  absoluut niet gedaan. Is er sprake van gebruik van antistollingsmedicatie, lokale of systeeminfecties, tumoren en allergieën voor metaal dan zal per geval bekeken worden of de behandeling verantwoord is.

Samenvattend zijn de contra-indicaties:

 • Zwangerschap
 • Pacemaker
 • Anti-stollings medicatie
 • Bloedingsproblematiek
 • Locale infecties en/of systeem infecties
 • Gewrichtsoperatie
 • Kunstmatige hartklep
 • Verminderd afweersysteem
 • Klierresectie / oedeem
 • Tumor
 • Huid- of metaalallergie